Polityka Prywatności

PPHU „ELECTRO-WELLE” Dorota Stanuch-Sroka z siedzibą w 33-393 Marcinkowice, Marcinkowice 440.

I. [ PPHU „ELECTRO-WELLE” Dorota Stanuch-Sroka] , jest administratorem Twoich danych osobowych, które zostały nam przekazane bezpośrednio przez Ciebie lub Twoich pracowników, współpracowników, kontrahentów w związku z prowadzoną moją działalnością gospodarczą (dalej jako: „Moja Działalność”).

II. [ Administrator] W ramach przepisów, jestem odpowiedzialna za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Tobie wykonywania przysługujących Ci praw. Możesz zwrócić się do Administratora o wykonanie przysługujących Ci praw, a żądanie zostanie zrealizowane przez Administratora.

III. [Punkt kontaktowy] Punkt kontaktowy, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem email: [kadry@electro-welle.pl] lub pisemnie na adres mojej siedziby PPHU „ELECTRO-WELLE” Dorota Stanuch-Sroka 33-393 Marcinkowice, Marcinkowice 440.

IV. [Przetwarzanie danych osobowych] Przetwarzam Twoje dane osobowe w związku z Moją Działalnością w celu:

  1. prowadzenia z Tobą komunikacji tradycyjnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych komunikatorów w związku z realizacją umowy albo dążenia do jej zawarcia lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu zapewnienia ciągłości prowadzenia bieżącej działalności (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO),
  2. doprowadzenia do zawarcia lub wykonywania umowy, którą chcemy zawrzeć lub zawarliśmy z Tobą w związku z Moją Działalnością (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. przesyłania Ci marketingowych informacji handlowych lub informacji o partnerach uczestniczących w świadczeniu usług związanych z Moją Działalnością w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Stosujemy politykę zrównoważonego marketingu w oparciu o analizę uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb Moich Klientów, ogólnej optymalizacji moich produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o Moich Klientach, analizy finansowej mojego przedsiębiorstwa itp.) będących realizacją mojego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

V. [Okres przechowywania danych] Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających lub związanych z zawarciem umów w związku z Moją Działalnością, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie mojego uzasadnionego interesu, do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie uzyskanej od Ciebie zgody, będę je przetwarzać do czasu jej wycofania.

VI. [Twoje Prawa] Przysługują Ci następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu względem przetwarzania danych, przenoszenia danych. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się ze mną mailowo pod adresem e-mail:[kadry@electro-welle.pl] lub pisemnie na adres: [PPHU „ELECTRO-WELLE” Dorota Stanuch-Sroka z siedzibą w 33-393 Marcinkowice, Marcinkowice 440]. Jeśli masz wątpliwości odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych przeze mnie, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. [Odbiorcy danych] Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane w wewnętrznych celach administracyjnych mojego przedsiębiorstwa, organom działającym na podstawie przepisów prawa, moim podwykonawcom (np. firma IT, księgowi, agencja marketingowa), oraz moim partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy w związku z prowadzeniem Mojej Działalności.

VIII. [Pliki Cookies] W związku z Moją Działalnością możemy prowadzić strony internetowe, w tym na chwilę obecną stronę internetową pod adresem: electro-welle.pl/ (dalej łącznie jako: „Serwis”). Podczas przeglądania Serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przeze mnie lub firmę współpracującą (mojego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

IX. Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

X. W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych. Jako użytkownik Serwisu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

XI. Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Serwisu, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.

XII. Zastrzegam sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania Serwisu. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się w Serwisie.