Fundusze Europejskie dla Małopolski

Inwestycje w rozwój firmy ELECTRO WELLE poprzez zakup środków produkcji i wartości niematerialnych i prawnych.

  • „Inwestycje w rozwój firmy ELECTRO WELLE poprzez zakup środków produkcji i wartości niematerialnych i prawnych”
  • „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013”
  • „Fundusze Europejskie dla Małopolski”