Fundusze Europejskie dla Małopolski

  • „Inwestycje w rozwój firmy ELECTRO WELLE poprzez zakup środków produkcji i wartości niematerialnych i prawnych”
  • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013
  • „Fundusze Europejskie dla Małopolski”