Fundusze Europejskie dla Małopolski

  • „Inwestycje w rozwój firmy ELECTRO WELLE poprzez zakup środków produkcji i wartości niematerialnych i prawnych”
  • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013
  • „Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ELECTRO –WELLE uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu 6.1 „Paszport do eksportu”

Firma P.P.H.U „ELECTRO –WELLE” Dorota Stanuch Sroka uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu 6.1 „Paszport do eksportu”, etap II: „Wdrożenie planu rozwoju eksportu firmy Electro Welle”

  • Kwota dofinansowania: 116 200 PLN
  • „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

Nowa linia produkcyjna

Zakupiliśmy nową, przyjazną środowisku linię produkcyjną, dzięki wsparciu Unii Europejskiej

  • „Poprawa konkurecyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego ELECTRO WELLE poprzez zakup przyjaznej środowisku linii produkcyjnej”
  • Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Małpolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  • „Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Projekt unijny

Firma Electro Welle otrzymała wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionelnego.

Firma P.P.H.U „Electro Welle” Dorota Stanuch uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu 6.1. „Paszport do eksportu”.

  • Nazwa projektu: „Rozwijam się – eksportuję”
  • Kwota dofinansowania: 10 000 PLN